Dostępność

Świadczymy usługi  w zakresie przeprowadzenia oceny dostępności cyfrowej stron  oraz dostępności architektonicznej obiektów użyteczności publicznej wraz z  rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu oraz zapewnianych usług.

  • Badanie dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. W ramach sprawdzenia dostępności strony www przeprowadzamy 2 audyty.
  • Audyt ekspercki – kompleksowe sprawdzenie strony w oparciu o metodologię badania opracowaną przez eksperta KM-COMPLEX oraz audyt kontrolny – ponowne badanie serwisu mające na celu sprawdzenie, czy zalecane zmiany zostały wdrożone prawidłowo.

Wynikiem badania jest wskazanie niezgodności serwisu ze standardem WCAG 2.1, jak również możliwości rozwiązania wskazanych problemów.

W trakcie całego procesu wdrażania dostępności możecie liczyć Państwo na wsparcie w postaci konsultacji z naszymi ekspertami.

  • Ocena dostępności architektonicznej obiektu jest pierwszym krokiem w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, wyniki raportu mają za zadanie dać podstawę do stworzenia planu działań w kierunku poprawy dostępności danego obiektu.

Określamy rekomendację racjonalnych działań / usprawnień wpływających na poprawę użyteczności budynku przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osób z  niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu, ruchu). Działania te mogą odnosić się zarówno do likwidacji fizycznych barier, jak i poprawy sposobu zarządzania budynkiem w danej jednostce.

 

Pakiet dostępności

  • Sporządzamy dla naszych klientów Deklarację dostępności
  • Opracowujemy Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Przygotowujemy procedury dostępności
  • Opracowujemy raport dostępności cyfrowej WCAG 2.1
  • Opracowujemy raport dostępności architektonicznej
  • Koordynujemy realizację planów